MJCH
The problem solving company

Služby

Problém  Challenge accepted  Problem solved

  • Nie klient, ale férový partner
  • Premyslené riešenia, nie len hrubá sila
  • Zakladáme si na kvalite, udržatelnosti, bezpečnosti, výkone a ekonomickosti riešenia


Outsourcing

Audit, analýza, návrh, vývoj, dodávka, prevádzka a údržba softvérových a IKT riešení.
(SOHO, Enterprise)

Informačná bezpečnosť

Audit existujúcich riešení, návrh a implementácia opatrení minimalizujúcich bezpečnostné riziká, zabezpečujúcich súlad so zákonnými požiadavkami a bezpečnostnými štandardmi.

Vývoj software

Dodávka standalone, webových či mobilných riešení šitých na mieru pre platformy Linux, Windows, macOS, *NIX, iOS a Android.

Iné

Dátové vizualizácie zjednodušujúce klientom analyzovať a vyznať sa vo vlastných dátach. Tešíme sa zo spoločensky prospešných projektov.

Technológie

CentOS/RHEL, Debian GNU/Linux, Ubuntu, Windows Server, XEN, VMWare, Zabbix, Prometheus, Grafana, OpenWRT/LEDE, CISCO, Mikrotik, Huawei, ESET, Lenovo, HPE, Synology

Podľa ISO 27001-27002, OWASP, CEH, Common Sense, Zákon o ochrane osobných údajov Z.z. 18/2018 / GDPR

Java, Android, PHP, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, DB2, ORACLE, ElasticSearch, Ecma/JavaScript, jQuery, React, AngularJS, HTML5, YII, CodeIgniter, Python, Bootstrap, LESS, SASS, SCSS, Docker

D3, Google Chart, PaperJS, Google Docs, GraphQL, OpenGL, CanvasJS, jqPlot

Projekty

Kariéra

Náš bratislavský team by sme radi rozšírili o kolegov na nasledovných pozíciách:
(Ak vás zaujali, píšte sem)